direct naar inhoud van 2.2 Ruimtelijke structuur
Plan: Zeebuurt 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0002

2.2 Ruimtelijke structuur

Stedenbouwkundige kenmerken

De Zeebuurt laat een gevarieerd ruimtelijk beeld zien van kleine besloten woonenclaves. Het weefsels van oude en nog in gebruikzijnde routes, met bijbehorende gedateerde bebouwing, gecombineerd met (ver)nieuw(d)e doorgaande routes van en naar de binnenstad resulteert in een duidelijke scheiding van verschillende woonmilieu's. Tegelijkertijd zorgen deze routes voor binding binnen deze woonbuurtjes.

De Zeebuurt bestaat in hoofdzaak uit eengezinswoningen in rijen met plaatselijke een aantal tweekappers en vrijstaande woningen en een beperkt aantal woningblokken met boven- en benedenwoningen. De wijk wordt gekenmerkt door een blokvormig stratenpatroon en straatgericht wonen. Langs deze straten zijn woningen in rijtjes van vier of meer gebouwd. De straathoeken zijn open, waarbij de woningen een duidelijk onderscheid laten zien tussen voorgevel en zijgevel.

Bebouwingskarakteristiek

De woonwijk Zeebuurt, gelegen aan de rand van de binnenstad, heeft de woonfunctie goeddeels behouden. De woningbouw is duidelijk toegesneden op de dringende woningbehoefte van die tijd en gebouwd in een duidelijke en eenvoudige vormentaal. Door eenvoudige hoofdmassa's van woningen met zadeldaken ontstaat een rustig en sober bebouwingsbeeld.

Veranderingsprocessen

Door zijn specifieke karakter en gunstige ligging ten opzichte van de binnenstad is de Zeebuurt nog steeds een zeer gewilde woonbuurt. Aanbouwen aan achtergevels, dakkapellen en dakopbouwen voegen zich, over het algemeen, binnen de bebouwingskarakteristiek. 'De Harder' is een belangrijk herontwikkelingsgebied aan de noordoostelijke toegangspoort tot Harderwijk. Het gebied zal een meer representatieve invulling krijgen met bedrijfsgebouwen en handelsgebouwen. Daarnaast worden de twee bestaande flats langs de Burgemeester de Meesterstraat gesloopt en opnieuw gebouwd.