direct naar inhoud van 5.2 Uitgangspunten
Plan: Zeebuurt 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0002

5.2 Uitgangspunten

Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is het consolideren van de bestaande situatie. Dit betekent dat de bestaande ruimtelijke opzet gehandhaafd zal blijven. Verder bestaan de ontwikkelingen waarin het plan voorziet, voornamelijk uit het in het plan opnemen van met vrijstelling vergunde activiteiten en bouwwerken. Met dit nieuwe bestemmingsplan ontstaat nu voor elke bewoner in Zeebuurt een bestemmingsplanregeling die zoveel mogelijk in lijn is met de bestemmingsplanregelingen zoals die voor de andere wijken in Harderwijk worden gehanteerd. Verder wordt rekening gehouden met de maatschappelijke ontwikkelingen in de loop der jaren. Dit uit zich in het plan door bijvoorbeeld flexibelere gebruiksmogelijkheden van de woning, zoals het toestaan van bed & breakfastmogelijkheden in de woning en/of mantelzorg.