direct naar inhoud van 7.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Zeebuurt 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0002

7.2 Economische uitvoerbaarheid

Conform artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening dient een onderzoek te worden verricht naar de uitvoerbaarheid van het plan.

Aangezien het voorliggende bestemmingsplan voornamelijk een consoliderend bestemmingsplan is en er geen sprake is van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan (artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening), brengt dit bestemmingsplan voor de gemeente alleen de plankosten met zich mee. Hiervoor zijn in de begroting gelden gereserveerd. De kosten van de eventuele bouwplannen in de wijzigingsgebieden komen volledig voor rekening van de initiatiefnemers. De kosten van de eventuele wijzigingsplannen worden te zijner tijd gedekt uit de in rekening te brengen bouwleges.
De economische uitvoerbaarheid is daarmee verzekerd.