direct naar inhoud van 8.2 Vooroverleg
Plan: Zeebuurt 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0002

8.2 Vooroverleg

Op grond van artikel 3.1.1 Bro wordt bij een bestemmingsplan vooroverleg gepleegd met de betrokken overheden. Daarnaast is het in Harderwijk te doen gebruikelijk vooroverleg te voeren met andere betrokken partijen en instanties. Er zijn reacties ontvangen van de provincie Gelderland, VROM-Inspectie, Vitens, Gasunie, Waterschap Veluwe, Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, cluster Veluwe west (VNOG) en de Monumentencommissie. Van de overige aangeschreven instanties is geen reactie ontvangen. De reacties hebben niet geleid tot een wijziging van het bestemmingsplan. In het document "Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro" zijn alle aangeschreven instanties opgenomen. De ontvangen reacties zijn samengevat en van commentaar voorzien. Dit document is als bijlage 3 bij deze toelichting toegevoegd.