direct naar inhoud van 3.8 Groenbeleid
Plan: Zeebuurt 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0003

3.8 Groenbeleid

In het Handboek Harderwijks Groen staat het Harderwijkse groenbeleid voor stad, landschap en bos in samenhang met elkaar beschreven. Dit beleidsplan is in december 2007 door de raad van de gemeente Harderwijk vastgesteld. Hoofddoelstelling van beleid is de hoofdstructuur van stedelijk groen (de Groene Mal) in stand te houden en te versterken. Hier zal niet worden gebouwd en worden ontbrekende schakels hersteld.

In de wijk Zeebuurt met weinig groenstructuren en smalle stenige straatprofielen is een aantal bijzondere groene plekken nodig, zoals het 'Zeeplein' en het Zeebuurtpark. In het Handboek Harderwijks Groen wordt voorgesteld om de (groene) openbare ruimte op deze plekken een kwaliteitsimpuls te geven. Het groen dient naast belevingswaarde een duidelijke gebruikswaarde te bezitten (sport/spel).

Door met bomen de straatprofielen optisch te versmallen werkt beplanting ook snelheidsverlagend, en vormt het een alternatief voor verkeersdrempels en andere obstakels.