direct naar inhoud van 5.4 Werken
Plan: Zeebuurt 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0003

5.4 Werken

5.4.1 Ontwikkelingen

Bedrijvigheid aan huis

In de maatschappij is een trend waarneembaar in het starten van eigen ondernemingen aan huis. Woongebieden kunnen zo een belangrijke broedplaats worden voor startende bedrijvigheid. Hoewel (nog) gering in aantal, gaan ook steeds meer mensen thuiswerken. Deze ontwikkelingen stellen nadere eisen aan de woning. De beschikbare ruimte, de lichtinval en de inrichtingsmogelijkheden gaan een belangrijke rol spelen. Niet alleen heeft het werken aan huis gevolgen voor de woning, maar ook voor de woonomgeving. Binnen een woongebied worden deze gevolgen al gauw gezien als overlast, zoals het aantrekken van extra verkeer en het ontstaan van geluidsoverlast. Aan de andere kant kunnen met wonen verenigbare functies een bijdrage leveren aan de levendigheid en de sociale controle in het gebied. Aan huis gebonden beroepen worden in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Het is wel belangrijk dat de woonfunctie uitgangspunt blijft. De bedrijvigheid is beperkt tot een maximum van 40% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak van de tot een bouwperceel behorende gebouwen tot een maximum van 75 m².

5.4.2 Beheersmaatregelen

De huidige kantoorfuncties langs de Selhorstweg, al dan niet gecombineerd met wonen op de verdiepingen, blijven gehandhaafd. Daar waar in het vigerende bestemmingplan ook bedrijven van verzorgende aard en dienstverlenende bedrijven waren toegestaan, is de aanduiding 'maatschappelijk' opgenomen. Dit omdat bedrijven ter plaatse in verband met de bovengelegen woningen niet wenselijk zijn en maatschappelijke voorzieningen wel.

Het garagebedrijf Kok aan de Stadsdennenweg is al decennia op deze locatie gehuisvest. Het bedrijf geeft niet of nauwelijks overlast naar de omgeving toe en voldoet aan de milieuvergunningen. Het bedrijf wordt dan ook positief bestemd. Echter in verband met de overlast die garagebedrijven zouden kunnen geven, is een dergelijke bestemming eigenlijk niet wenselijk in een woongebied. Het garagebedrijf Kok heeft dan ook een specifieke aanduiding gekregen. De huidige oppervlakte en hoogte van de gebouwen worden vastgelegd. Op de locatie is uitsluitend een garagebedrijf toegestaan. Na beëindiging van het bedrijf is andere bedrijvigheid niet toegestaan. Na sloop van de bedrijfsbebouwing mag een nieuwe woning worden gerealiseerd in de rooilijn van de naastgelegen woningen.