direct naar inhoud van 5.5 Voorzieningen en detailhandel
Plan: Zeebuurt 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0003

5.5 Voorzieningen en detailhandel

De Stichting Welzijn Ouderen (SWO) heeft er voor gekozen om vanaf 2010 meer wijkgericht te gaan werken. De activititeiten van de SWO zullen worden verplaatst van de wijk Friesegracht naar Zeebuurt, namelijk ter plaatse van de leegstaande onderwijslokalen aan de Laan 1940-1945. Omdat de huidige leerlingprognoses een afnemende vraag laten zien naar onderwijs, is de kans zeer klein dat de eerstkomende jaren vanuit het primair onderwijs aanspraak gemaakt zal worden op deze locatie. Omdat deze locatie al een maatschappelijke bestemming heeft, is een bestemmingswijziging ter plaatse niet nodig.

De bestaande school Het Kompas, de twee gereformeerde kerken en voorzieningen aan de Hogeweg en de Laan 1940-1945, de apotheek aan de Selhorstweg en het buurthuis 't Haventje met naastgelegen kinderspeelzaal hebben een maatschappelijke bestemming gekregen.

De horecagelegenheid en winkels langs de Hierdenseweg en het huidige tuincentrum krijgen een detailhandelsbestemming. De verschillende functies mogen uitsluitend op de begane grond worden gevestigd. Voor het perceel Hierdenseweg 21 is hierop een uitzondering gemaakt. Op dit perceel mag ook detailhandel op de eerste verdieping plaatsvinden. De woonfunctie mag zowel op de begane grond als op de verdiepingen plaatsvinden. De horecafunctie langs de Hierdenseweg is beperkt tot het pand Hierdenseweg 11 waar het huidige café is gevestigd. Het tuincentrum heeft de specifieke aanduiding 'tuincentrum' gekregen. Op deze locatie is daardoor alleen een tuincentrum toegestaan. Hierdoor wordt voorkomen dat er zich een grootschalige detailhandelscentrum met bijvoorbeeld allerlei winkels op deze locatie kan vestigen.

Onder tuincentrum wordt een bedrijf verstaan dat binnen een gebouw of op het bijbehorende terrein, al dan niet overdekt, planten en een volledig assortiment aan tuinartikelen uit voorraad aan particulieren aanbiedt, alsmede daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen en/of diensten. Tuinartikelen zijn artikelen die dienen voor de aanleg, de inrichting en het onderhoud van en het verblijf in tuinen. Het assortiment is onder te verdelen in een basisassortiment en een randassortiment. Onder basisassortiment worden artikelen verstaan die direct nodig zijn voor de aanleg, inrichting en het onderhoud van tuinen. Onder het randassortiment vallen artikelen die indirect verband houden met de aanleg, inrichting en onderhoud van huis en tuin, alsmede dieren, dierenbenodigdheden en -voeding, decoratieartikelen en woonaccessoires binnenshuis. Daarnaast wordt tuinkleding, buitenspeelgoed, artikelen met betrekking tot het 'buitenkoken' en streekprodukten zoals appels, peren, honing en dergelijke gerekend tot het randassortiment. Tot slot mogen er gedurende bepaalde perioden van het jaar tijdelijke/actiematige artikelen aanwezig zijn. In het tuincentrum is ondergeschikte horeca toegestaan. Dat wil onder meer zeggen dat de horecafunctie ondergeschikt is aan het tuincentrum en dat het geen zelfstandige activiteit mag zijn. Daarnaast mag de horeca alleen toegankelijk zijn via de ingang van het tuincentrum en sluit het wat openingstijden betreft aan bij de openingstijden van de hoofdfunctie. Ambulante handel is uitsluitend inpandig toegestaan.

De horecagelegenheid aan de Laan 1940-1945 en de tweewielerzaak aan de Burgemeester de Meesterstraat zijn met een specifieke aanduiding opgenomen binnen de woonbestemming.