direct naar inhoud van 6.4 Verantwoording Handboek Harderwijk
Plan: Zeebuurt 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0003

6.4 Verantwoording Handboek Harderwijk

De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld aan de hand van de Standaard Handboek Harderwijk, versie 2012-01.

Binnen de bestemming 'Detailhandel' zijn in afwijking van het handboek twee aanduidingen opgenomen om het huidige gebruik vast te leggen, te weten 'horeca tot en met horecacategorie 2 ' en 'tuincentrum'.

De huidige kantoorgebouwen langs de Havenkade en de Selhorstweg hebben de bestemming 'Kantoor' gekregen met de aanduiding 'maatschappelijk'. Hierdoor zijn er ook maatschappelijke voorzieningen op het perceel toegestaan. Daar waar op de verdiepingen gewoond wordt, is in afwijking van het handboek geregeld dat er op de verdiepingen gewoond mag worden. Tevens is de bijbehorende regeling voor het aan huis verbonden beroep opgenomen.

Binnen de bestemming 'Wonen' zijn verschillende aanduidingen opgenomen om het specifieke gebruik en/of bouwmogelijkheden ter plaatse te regelen, zoals horeca, bedrijf aan huis, praktijkruimte, detailhandel, kantoor, garagebedrijf en een ondergrondse parkeergarage.