direct naar inhoud van 7.1 Kostenverhaal
Plan: Zeebuurt 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0003

7.1 Kostenverhaal

7.1.1 Kostenverhaal
  • het kostenverhaal anderszins is verzekerd;
  • het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is;
  • en het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels aan werken en werkzaamheden met betrekking tot bouwrijp maken, aanleg van nutsvoorzieningen, inrichten van de openbare ruimte en uitvoerbaarheid niet noodzakelijk is;

Het plan Zeebuurt is in hoofdzaak een beherend plan met weinig of geen nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkelingen die er in de toekomst plaats gaan vinden (wijzigingsgebieden) betreffen particuliere ontwikkelingen, waarin de kosten te zijner tijd anderszins verzekerd worden door middel van het sluiten van anterieure overeenkomsten. Gezien het vorenstaande kan in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan "Zeebuurt" worden afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan.