direct naar inhoud van 8.1 Inspraak
Plan: Zeebuurt 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00051-0003

8.1 Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan "Zeebuurt 2012" heeft vanaf 10 november 2011 zes weken ter inzage gelegen in het kader van inspraak. Tijdens deze termijn zijn twee inspraakreacties ingediend. In het document "Eindverslag inspraak" zijn de inspraakreacties samengevat en van een antwoord voorzien. Dit document is als bijlage 2 opgenomen bij deze toelichting. De reacties geven aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Voor de inhoud van de inspraakreacties en de beantwoording daarvan wordt vewezen naar de bijlage.