direct naar inhoud van Regels
Plan: Groot Sypel - Hoofdweg 2
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.WP00117-0003

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Groot Sypel - Hoofdweg 2 met identificatienummer NL.IMRO.0243.WP00117-0003 van de gemeente Harderwijk;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 bestemmingsplan Groot Sypel

het bestemmingsplan Groot Sypel van de gemeente Harderwijk, zoals vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 18 april 2013 nr 13.00135 en onherroepelijk met ingang van 13 juni 2013.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Overige regels

De regels, deel uitmakende van het bestemmingsplan Groot Sypel, zijn van toepassing op dit plan.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan Groot Sypel - Hoofdweg 2.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van ....................

burgemeester,

secretaris,