direct naar inhoud van Regels
Plan: Hierden Dorp 2011 - Wijzigingsplan III
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.WP00137-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het wijzigingsplan 'Hierden Dorp 2011 - Wijzigingsplan III' met identificatienummer NL.IMRO.0243.WP00137-0002 van de gemeente Harderwijk;

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wijzigingsregels

2.1

Dit wijzigingsplan wijzigt de geometrisch bepaalde planobjecten van de bestemmingsplannen 'Hierden Dorp 2011' met identificatienummer NL.IMRO.0243.BP00050-0003 en 'Reparatieplan Hierden Dorp 2011' met identificatienummer NL.IMRO.0243.BP00114-0002 van de gemeente Harderwijk overeenkomstig de wijze zoals vervat in dit plan.

2.2

De regels van de bestemmingsplannen 'Hierden Dorp 2011' met identificatienummer NL.IMRO.0243.BP00050-0003 en 'Reparatieplan Hierden Dorp 2011' met identificatienummer NL.IMRO.0243.BP00114-0002 van de gemeente Harderwijk zijn van toepassing op dit plan.

2.3

In afwijking van de in artikel 2.2 van toepassing verklaarde regels geldt dat artikel 16.2.1 sub d, onder 3 en 4 van de regels worden gewijzigd.

Artikel 16.2.1, sub d, onder 3 en 4 komt als volgt te luiden:

3.   de goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 3,5 m, dan wel:  
  a.   de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;  
  b.   de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangeduide goothoogte;  
4.   de bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 9 m, dan wel:  
  a.   de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt;  
  b.   de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangeduide bouwhoogte.  

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan 'Hierden Dorp 2011 - Wijzigingsplan III'.